Toewijzingsbeleid

We willen graag dat de juiste woning bij de juiste huurder terecht komt. De wijze van woonruimteverdeling is overzichtelijk en eenvoudig gehouden, in overeenstemming met de omvang van de woningstichting.

Vrijkomende woningen worden verhuurd volgens het aanbodmodel. Dit houdt in dat woningzoekenden kunnen reageren op woningen die op de website van de woningstichting te huur worden aangeboden. De volgorde van aanbieden wordt bepaald door de inschrijfduur en eventueel in de advertentie vermelde criteria zoals leeftijd, inkomen of huishoudenssamenstelling. Wanneer extra criteria zijn vermeld gaan deze voor de inschrijfduur en kijken we naar de eerste op de lijst die aan de criteria voldoet.

In sommige gevallen adverteren we woningen met een voorkeur voor een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld senioren, jongeren, 1-2 persoonhuishoudens of gezinnen. Dat vermelden we altijd bij de advertentie. 

In bijzondere gevallen en bij urgente situaties kan de woningstichting besluiten woningen direct toe te wijzen. Deze woningen worden niet op de website aangeboden.

Voor de toewijzing van aanleunwoningen waarbij sprake is van zorgverlening door Land van Horne is een indicatie nodig. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Huurprijs
Bij het toewijzen van woningen moeten we rekeninghouden met de wet. Deze regelt dat we woningen "passend" moeten toewijzen. We moeten daarbij rekening houden met uw inkomen en de hoogte van de huur. Een woning die niet bij uw inkomen past mogen we in principe niet toewijzen.

Soms is de huur van een woning te hoog of te laag in verhouding tot het inkomen van de kandidaat-huurders en kan deze niet worden toegewezen. Soms, maar alleen in uitzonderingsgevallen, verlagen of verhogen we dan de huur om ervoor te zorgen dat we de woning toch kunnen toewijzen. 

 

 
Er is momenteel geen actueel aanbod.
Login om te reageren of registreer als woningzoekende
E-mail adres: Wachtwoord: Wachtwoord vergeten Registreren