Samenwerking

Overleg met huurders

Wilt u meedenken over ons beleid? 
Dat kan in de Huurders Adviesgroep

St. Joseph heeft regelmatig overleg met bewonerscommissies over zaken die op complexniveau spelen.

Begin 2016 is gestart met het samenbrengen van een aantal huurders met als doel een gesprekpartner te organiseren op corporatieniveau. Met zo'n groep huurders praten we dan over beleidszaken die voor alle huurders van belang kunnen zijn.

In totaal 7 huurders hebben zich hiervoor aangemeld. 

Met de Huurders Adviesgroep wordt aantal keren per jaaroverleg gevoerd over actuele zaken zoals het huurbeleid en de prestatieafspraken met de gemeente Weert. De HAG zalzich verder verdiepen in de volkshuisvesting en uitgroeien tot een volwaardige gesprekspartner voor het bestuur van de woningstichting. Inmiddels loopt dit goed en het panel gaat verder onder de naam Huurders Adviesgroep. In de loop van 2018 is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de wederzijdse rechten en plichten worden geregeld.

Wat doet de Huurders Adviesgroep?

De Huurders Adviesgroep overlegt met de directeur-bestuurder over zaken die voor alle huurders van belang (kunnen) zijn. Het panel heeft een adviserende rol. Adviezen die de Huurders Adviesgroep aan de bestuurder geeft worden door hem serieus meegenomen. 

 

 
Er is momenteel geen actueel aanbod.
Login om te reageren of registreer als woningzoekende
E-mail adres: Wachtwoord: Wachtwoord vergeten Registreren