Samenwerking

Overleg met huurders

Wilt u meedenken over ons beleid? 
Dat kan in de Huurders Adviesgroep

 

Met de Huurders Adviesgroep wordt aantal keren per jaar overleg gevoerd over actuele zaken zoals het huurbeleid en de prestatieafspraken met de gemeente Weert. De HAG zal zich verder verdiepen in de volkshuisvesting en uitgroeien tot een volwaardige gesprekspartner voor het bestuur van de woningstichting. 

In de loop van 2018 is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de wederzijdse rechten en plichten worden geregeld.

Wat doet de Huurders Adviesgroep?

De Huurders Adviesgroep overlegt met de directeur-bestuurder over zaken die voor alle huurders van belang (kunnen) zijn. Zij heeft een adviserende rol. Adviezen die de Huurders Adviesgroep aan de bestuurder geeft worden door hem serieus meegewogen in de besluitvorming. 

In 2018 - 2019 heeft de HAG geadviseerd over het huurprijzenbeleid, de prestatieafspraken, leefbaarheid en andere onderwerpen. De HAG kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

 

 
Er is momenteel geen actueel aanbod.
Login om te reageren of registreer als woningzoekende
E-mail adres: Wachtwoord: Wachtwoord vergeten Registreren