Governancecode en Visitatie

St. Joseph is lid van de Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporties. Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de AedesCode. Door zich te binden aan de AedesCode laten woningcorporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren. De Governancecode is een integraal onderdeel van de AedesCode.

Commissie AedesCode
Belanghebbenden kunnen bij de onafhankelijke commissie AedesCode klachten indienen over het handelen of nalaten van woningcorporaties die zijn aangesloten bij Aedes. Huurders en woningzoekenden dienen overigens een klacht in eerste instantie in bij de klachtencommissie van hun corporatie.

De Commissie AedesCode is te bereiken op onderstaand adres:

Postbus 97779,
2509 GD Den Haag
Telefoon 088 233 37 15
Email: commissie.aedescode@aedes.nl

Visitatie
Leden van Aedes zijn verplicht om zich één keer per vier jaar te laten visiteren. Woningcorporaties laten een visitatie uitvoeren om zich te verantwoorden over de keuzes die ze maken en over hun maatschappelijk presteren. St. Joseph heeft inmiddels twee visitaties achter de rug, te weten in 2011 en 2014. De rapporten van de visitaties vindt u op de website.

 
Er is momenteel geen actueel aanbod.
Login om te reageren of registreer als woningzoekende
E-mail adres: Wachtwoord: Wachtwoord vergeten Registreren